Komplementbyggnader

 • Garage nybyggnad betong

  La Folie

  Ett garage kan var så mycket.
  Då det ska placeras i kanten av en naturravin kan det vara så mycket mer. Betong gjuten mot träform ger materialet en vacker och tålig struktur som kan erövras av murgrönan.

 • ombyggnad tillbyggnad sommarstuga

  I kvarter med anor

  Tiden har sin gång och ibland får projekt ta sin tid. Under flera år funderar paret på hur sommarhuset ska bli ett komplett hem. I etapper växer det fram och resultatet blir en samling byggnader med olika tidsmässigt ursprung men med materiell sammanhållning.

 • tillbyggnad katalogvilla

  Sommarrum – ute och inne

  Sommarhemmet sedan många år har fått ett rejält lyft. Fokus ligger på att hela familjen ska kunna samlas och vara tillsammans, men även få en avskild plats om man så vill. Ljus och skugga. Umgänge, lek och vila.

 • Hästgård för generationer

  Nya tider för med sig nya behov, även då det gäller lantbruksbyggnader. Befintliga ekonomibyggnader har byggts om för att användas som gästbostad samt stall med sadelkammare och övriga kompletterande stallfunktioner. Gårdsformationerna kompletteras med ett nytt vagnslider och en levande hästgård ser dagen.

Back to top