Projekt

  • När två blir en – Turistbyrå & Näringslivskontor

    Inredningsuppdrag för Ängelholms Näringsliv & Turistbyrå. De båda verksamheterna har flyttat in i gemensamma lokaler som inretts med stöd av Salt Arkitektur.

  • Inredning – bot mot växtvärk

    Ibland går företag väldigt bra, så bra att man kan bli trångbodd efter endast något år i nya lokaler. En byggnad med spännande förutsättningar och ytor av glas och betong.

  • Hästgård för generationer

    Nya tider för med sig nya behov, även då det gäller lantbruksbyggnader. Befintliga ekonomibyggnader har byggts om för att användas som gästbostad samt stall med sadelkammare och övriga kompletterande stallfunktioner. Gårdsformationerna kompletteras med ett nytt vagnslider och en levande hästgård ser dagen.

Back to top