Inredning – bot mot växtvärk

Ibland går företag väldigt bra, så bra att man kan bli trångbodd efter endast något år i nya lokaler. En byggnad med spännande förutsättningar och ytor av glas och betong.

En rymlig foajé och en trapphall har av Salt Arkitektur omdisponerats till reception/ kontor och dubbla lounger. Tysk klarhet har kompletteras med moderna skandinaviska designalster.

Inredning och omdisponering år 2014
Arkitekt, inredning: Marika Thulin
Fotograf: Denise Landerberg
Kund: PERIform Sverige AB

Client

PERIform Sverige
Back to top